Wednesday, November 22, 2006

ලෝකෝපකාරය කියවන්න...

හැඳින්වීම

උපදේශාත්මක කාව්‍යයට සාහිත්‍යයෙහි විශේෂ තැනක් හිමි වී ඇත. සංස්කෘත සාහිත්‍යයෙහි පංච තන්ත්‍රය, හිතෝපදේශය, ව්‍යාසකාරය, නීතී ශතකය, ප්‍රත්‍ය ශතකය ආදී උපදේශාත්මක කාව්‍යයෝ බෙහෙවින් අගය කරනු ලබති. සිංහලයෙහි ද උපදේශාත්මක කාව්‍යාවලියක් ඇත. ලෝවැඩ සඟරාව, ලෝකෝපකාරය හා සුභාෂිතය ඉන් මුල් තැන් ගනී. මේ සිංහල උපදේශාත්මක කාව්‍ය අතුරින් දීර්ඝතම කාව්‍යය වනුයේ ලෝකෝපකාරය යි.

ලෝකෝපකාරයේ කතෘ පිළිබඳ ව මත භේද පවතී. කාව්‍යයෙහි අග පෙනෙන, 

සිරි සර ගුණැති මහ තෙදින් නුවණින් පරසිදු ව සිටි සිරින් පිරි තොටගමු වෙහෙර වැඩ සිටි බොහෝ කල් හැර.

කෙළවර කෙළෙ මෙ පොත පුර සත්‍ය සත වස පිරි සිටි පරපුර වණිජ කුල රණස්ගලු තෙර නමැති යතිදා.

යන ගී දෙක අනු ව, මේ ලෝකෝපකාරය ශක වර්ෂ 1721 දී හෙවත් ක්‍රිස්තු වර්ෂ 1799 දී තොටගමු විහාරයෙහි වැඩ විසූ රණස්ගල්ලේ සාමි යන නමින් ප්‍රසිද්ධ ව සිටි හිමි නමක විසින් කරන ලදැ යි යනු එක් මතයකි. ඒ මතය අනුව රණස්ගල්ලේ සාමීන් ශ්‍රී රාහුල හිමියන් ගේ ශිෂ්‍යයකු වන්නට ඇති බව ද කියති.

ලෝකෝපකාරයෙහි භාෂාව හා රචනා රීතිය අනුව එය එසේ විය නොහැකි යැයි යන අනෙක් මතය අනුව මෙහි කතෘවරයා බුදු ගුණ අලංකාරය, ලෝවැඩ සඟරාව සහ කව් ලකුණු මිණි මල් යන පොත ලියූ මහ නෙත් පා මූල වීදාගම මෛත්‍රෙය හිමියෝ ය.

කෙසේ වුව ද නිශ්චය වශයෙන් කතෘවරයා කවරෙක් දැ යි දැන ගැනීමට මෙතෙක් පිටුවහලක් ලැබී නැත.

සුදන ගුණ සහ දුදන නුගුණ, මවු පිය අගය, සුරා පානයෙහි ආදීනව, ශිල්ප ශාස්ත්‍රයෙහි වටිනාකම, සේවනය කළ යුත්තන් හා නොකළ යුත්තන් ආදී වශයෙන් සාර්ථක ජීවිතයක් ගත කිරීමට අවශ්‍ය දහසක් උපදෙස් කාව්‍ය මාර්ගයෙන් සිත්හි තැන්පත් කරවන උපදේශ භාණ්ඩාගාරයක් බඳු මේ ලෝකෝපකාර කාව්‍ය අපේ බාල පරම්පරාවගේ ගුණ නුවණ දියුණු කර ඔවුන් යහ මඟ යැවීමට මහත් සේ උපකාර වනු නොඅනුමානය.ලෝකෝපකාරය

නවමු මුනි සරණ

1
මුනිඳුට සරි කෙනෙක්
තුන් ලොව ම නැති මුනි තුමකු මුත්
අපමණ තරු රැසින්
සඳට සරි තරුවක් නොමැති මෙනි.

පදගතාර්ථය

මුනි තුමකු මුත් - බුදුන් වහන්සේ කෙනෙකුම විනා ; මුනිඳුට - බුදුන් වහන්සේට; සරි කෙනෙක් - සමාන තැනැත්තෙක්; තුන් ලොව ම- තුන් ලෝකයෙහි ම; නැති - නැත්තාහ; අපමණ - ප්‍රමාණ කළ නොහැකි තරම් වන; තරු රැසින්-තාරකා රාශිය අතුරෙන්; සඳට - චන්ද්‍රයාට; සරි - සමාන වූ; තරුවක් - තාරකාවක්; නොමැති මෙනි - නැත්තාක් මෙන් ය.

භාවය 

අප්‍රමාණ තාරකා රාශිය අතර චන්ද්‍රයාට සමාන වන තාරකාවක් නැත්තා මෙන්, බුදු රජාණන් වහන්සේ කෙනෙකු ම විනා අන් සම කෙනෙක් තුන් ලෝකයෙහි ම නැත්තා හ. 

2

සමුදුර මෙර පොළොව
තරු ද ලේ මස් හිසැ ’ ස දන් දුන්
නොසරි වන කල ලොව
බුදු බව් පතනුවෝ ළ තර වෙත්. 

පදගතාර්ථය

දන් දුන් - දන් දුන්නා වූ ; ලේ මස් හිසැ’ස (ලේ හිස් මස් ඇස් ද) - ඇඟෙහි ලෙය ද හිස් ද මස් ද ඇස් ද; සමුදුර මෙර පොළොව තරු - (පිළිවෙළින්) සමුද්‍රයෙහි දිය කඳට ද, මහා මේරු පර්වතයට ද, මහා පෘථිවියට ද, තාරකාවලට ද; නොසරි වන කල - සමාන නොවන කල්හි; ලොව - ලෝකයේ; බුදු බව්- බුද්ධත්වය; පතනුවෝ - පතන්නෝ; ළ තර - දැඩි සිත් ඇත්තෝ ; වෙත් - වෙති.

භාවය

බුදු බව පතන්නා වූ බෝධි සත්ත්වවරු මහා සමුද්‍රයෙහි වතුරට වඩා ලේ ද මහ මෙරට වඩා හිස් ද පොළොවෙහි පස්වලට වඩා මස් ද අහසේ තරු වලට වඩා ඇස් ද දන් දුන් හෙයින් ලෝකයේ බුද්ධත්වය පතන්නෝ දැඩි සිත් ඇත්තෝ වෙති.

3

දහම් සිතු රුවනට
වඩනා වතෙක් තුන් ලොව ම නැති
දහම් සොඬ නරනිඳු
ඉන් වද රකුසු කටට පැන්නේ ?

පදගතාර්ථය

දහම් සිතු රුවනට - ධර්මය නැමති චින්තා මාණික්‍යයට; වඩනා වතෙක් - වඩා වටිනා වස්තුවක්; තුන් ලොව ම - තුන් ලෝකයේ ම; නැති - ඇත්තේ නැත;

දහම් සොඬ නරනිඳු - දහම් සොඬ රජ තුමා; රකුසු කටට - රාක්ෂයා ගේ කටට ; පැන්නේ - පිනූවේ ; ඉන් වද ? - ඒ නිසා නො වේ ද ?

භාවය

ධර්මය නැමති චින්තා මාණික්‍යයට වඩා වටිනා වස්තුවක් මේ මුළු තුන් ලෝකයේ ම නැත. - දහම් සොඬ රජ තුමා රකුසා ගේ කටට පැන්නේ ඒ නිසා නො වේ ද ?

4

වටු පැටි ව දෙ ගුරුන්
නොනිවූ ළැවු ගිනි එනු බල බලා
කළ සත් කිරි බෙලෙන්
සිට වී ය ගං තෙරට පත් මෙන්.

පදගතාර්ථය

වටු පැටි ව - වටු පැටියකු ව ; දෙ ගුරුන් - දෙ මා පියන් ; නොනිවූ - නිවා නොදැම්මා වූ ; ළැවු ගිනි - ළැවු ගින්නක් හෙවත් කැළෑවෙහි හට ගත් ගින්නක් ; එනු බල බලා - එනවා බල බලා ; කළ - කළා වූ ; සත් කිරි බෙලෙන් - සත්‍ය ක්‍රියා බලයෙන්; ගං තෙරට - ගංගා තීරයට ; පත් මෙන් - පත් වූවා ක් මෙන් ; සිට වී ය - නැවැත්වී ය.

භාවය

වටු පැටියකු ව ඉපදුණා වූ බෝධි සත්ත්වයන් වහන්සේ දෙ මා පියන් විසින් නොනිවන ලදු ව, තමා ඉදිරියට එමින් තිබුණු කැළෑ ගින්න දෙස බලා, තමා ගේ සත්‍ය ක්‍රියාවෙහි ආනුභාවයෙන් එම ගින්න ගං ඉවුරට පැමිණියාක් මෙන් නතර කර දැමී ය.

5

මනා වන විදුවක්
අවිදුන් මැදෙහි පාන අවියත්
අඳ දන හට දපණ
ඔවුන් වත බලන්නට දෙනු වැනි.

පදගතාර්ථය

මනා වන විදුවක් - යහපත් වූ විද්‍යාවක් හෙවත් ශාස්ත්‍රයක්; අවිදුන් මැදෙහි - නූගත් ජනයා මැද ; පාන අවියත් - දක්වන්නා වූ මෝඩ තැනැත්තා ; අඳ දන හට - අන්ධ ජනයා ට ; ඔවුන් වත - ඔවුන් ගේ මුහුණු ; බලන්නට - බලා ගැනීම සඳහා; දපණ දෙනු වැනි - දර්පණයක් හෙවත් කන්නාඩියක් දෙන්නකු හා සමාන ය.

භාවය

නූගත් ජනයා ඉදිරි පිට මනා විද්‍යාවක් හෙවත් ශාස්ත්‍රයක් ප්‍රකාශ කරන මෝඩ තැනැත්තා, අන්ධ ජනයා ට - ඔවුන් ගේ මුහුණු බලා ගැනීම පිණිස කන්නාඩියක් දෙන තැනැත්තකුට සමාන ය.

************************************************************************

තව තියෙනවා... ඒ ටික හෙමිහිට ලියල දාන්නම්....

Thursday, November 16, 2006

ගූග්ල් ක්ෂණික වෙබ් පිටු....

ගූග්ල් වලින් තොර අන්තර්ජාලයක්......

මේ යන විදියටනම් ගූග්ල් වලින් තොර අන්තර්ජාලයක කියන්නෙ සිහිනයක්...

මම නිකන් ඉන්න එකේ ගූග්ල් ක්ෂණික වෙබ් පිටුවක් හැදුවා..

http://virtualpathum.googlepages.com/home

ඕක හදන්න මට ගියේ විනාඩි 5 කටත් අඩු කාලයක්..

මේ ලින්ක් එකට ගිහින් බලන්න...

http://pages.google.com/

Friday, October 20, 2006

නොලියූ කථාව...

මම අළුතින් ලියන්න ගත්ත කථාව මේ... මේක Fantasy ගණයේ එකක්...ඒ නිසා මට ඕනෙ දෙයක් ලියන්න පුළුවන්...

අදහස් දෙන්න...

*************************************************************************************

ඔවූහු පරිපූර්ණ ලෝකයක් පිළිබඳව සිහින මැවූහ..එය ගොඩ නැගූහ..සියළු සැප සම්පතින් පිරුණු ලොවක් ගොඩ නගා ගත් ඔවූන් දැහැමින් සෙමින් කාලය ගෙවූහ.

වෛරය, ක්‍රෝධය, ඊර්ශ්‍යාව, ආශාව, රාගය ආදී ප්‍රාථමික මිනිස් ගති ඔවුන් තුල නොවීය…
සිත් තුල කිසිවක් නොවූයෙන් සතුටක් හෝ දුකක් ඔවුන්ට කිසිදා ඇති නොවීය.
ඔවුන් දැන සිටියේ තමා පිළිබඳව පමණි..අනුන් ගැන දැන ගැනීමේ අවැසි කමක් ඔවුන් තුල නොවීය…
සැබැවින්ම ඔවූහු මිනිසුන්ම විය..දෙවියන් නොවීය…
දෙවියන් යැයි කිසිවෙක් එහි සිටියේ නැත…

අහස් කුස සිසාරා සිහිල් සුළං රැළි හමා යයි..පහලින් වූ ජල තලය කම්පනය කරවමින් අධ්වේගී මයින්ඩ්ජෙට් යානා ඒ මේ අත ඇදී යයි…

නිල් පාට ආකාශයේ නිකැළැල් බව,පොළෝ තලයේ සොඳුරු බව නීෂා ගේ සිත කුල්මත් කළාය..ඇගේ මයින්ඩ්ජෙට් යානාවේ වේගය තවත් වැඩි වී රන්වන් පාටින් බබළන සිය මන්දිරය වෙත ඈ රැගෙන ගියේය…

මන්දිරය ඉදිරිපිට අංගනයේ යානාව නැවැත්වූ ඇය සිනා සලමින් ඉන් බැස සිය පියාණන් වෙත පිය නැගුවාය. ඇගේ සිත සතුටින් පිරී තිබිණි.

සිනා සලමින් මලක් සේ පියකරුව එන සිය දියණිය දෙස බලා සිටි නෙමින්දේර් රජුට සිය බිරිඳ සිහි විය..දිනපතා උදෑසන සිය මන්දිර අංගනයේ සිට නෙත් මානයේ පෙනෙන ලෝකයේ සොඳුරු බව විඳින නෙමින්දේර් රජු බොහෝ වෙලාවක් එහි වෙසෙන මිනිසුන්ගේ ජීවිත ගෙවී යන අයුරු මෙනෙහි කලේය. කළකට පෙර ජීවිතයෙන් නිදහස් වූ සිය බිරිඳ සමඟ ගෙවූ කාලය සිහි කලේය.

එය ඔහුගේ දින චර්‍යාවේ කොටසක් විය. නීෂාගේ පැමිණීමෙන් ඔහුගේ එම දැහැන මදකට බිඳී ගියේය.දැවැන්ත කළු මකරාගේ පිට නැඟ ඉදිරියේ වූ මහ වනය දෙස බලා සිනා සුනු ප්‍රයිකූල් තම අත වූ කුඩා උපකරණයේ බොත්තම් කිහිපයක් තද කළේය.

නැඟෙන හිර ඈත ක්ෂිතිජයෙන් තද රතු පැහැති ආලෝක කදම්භයක් නැඟී ආවේය..ඒ ඔවුනට සටනට පිටත් වීමට සිය මූලස්ථානයෙන් ලැබුණු සංඤාවයි..

ලේ වැකුණු අසිපත ලෙළවූ ප්‍රයිකූල් “යමල්ලා”යැයි අණ දුන්නේය. මකරුන් පිට නැඟුනු සෙනෙවියෝ සිය සේනා ඉදිරියට මෙහෙය වූහ.. 30,000 ක සේනාවක් සමඟ ආදි කල්පික අඳුරු වනය තුල ඔවුන් කරන්නට සැරසෙන මේ සටනේ අවසානය කුමක් වේදැයි කිසිවෙකු නොදත්තෝය..වනයට මෙපිටින් වූ තැනිතලා නිම්න භූමියේ විසිරුණු 30,000 ක් පමණ වූ මළ කඳන් පෙර දින කිහිපයේ සිදු වූ සටන් වල දරුණු කම පෙන්නුම් කළේය.. විශ්වය පුරා පැතිරුණු ග්‍රහ ලෝක, ග්‍රහ මණ්ඩල තුල විවිධාකාරයේ සටන් ඇති වී නැති වී ගියේය..විශ්වයට සටන් යනු අරුමයක් නොවේ...නමුත් මේ සටනේ වෙනසක් ඇත..ඒ ඔවුන් සටන් කරන්නෙ කුමක් සමඟ දැයි මේ සෙබළුන් නොදැන සිටීමයි...සිය සතුරා කවුරුන්දැයි නොදැන සටන් කරන මේ සෙබළුන් දැන සිටි එකම දෙය කොයි මොහොතේ හෝ තමන් මිය යන බව පමණි..තමා මිය ගියේ සිය අතින්ම බව ඔවුන් වටහා ගත්තේ මිය ගිය පසු වීම මේ සටනේ ඇති කුරිරු බවයි..ටිටී.....ටිටී....ටිටි මල්ලී...කෝ ඔයා...ඔයා කොහෙද ගියේ..මෙහෙ එන්නකෝ...කොහෙ යනවද මන්ද..කොයි වෙලේවත් ගෙදර නැහැ...ටිටි මල්ලියෝ...

ඩිං ඩොං ඩිං ඩොං...ලල්ල ලලා..ඩිං ඩිං..ටිටී ටිටී....ආව්...ෂික්..මේ මොන ජරාවක් ද..මගෙ කකුලත් වැදුනා...මල වදේ..කෝ මේ ටිටියා...
අයියෝ අමතක වුණා නෙ...දැන් වත් යන්න ඕනේ...ඉවරද දන්නෙත් නැහැ....ටිටි මල්ලී ඔයා ඉන්න තැනකින් එනවද නැද්ද...මට බැහැ මුළු දවසම ඔයාව හොය හොය ඉන්න...ටිටීඊඊඊ......
මම යනව යන්න...එනවකො අද ගෙදර....මෝඩ ටිටියා....
අම්මා..ටිටියා ආවොත් අල්ලලා ගෙදර තියා ගන්න කොහෙවත් යන්න නොදී..මම යනවා...නීෂා බලාගෙනත් ඇති...

දෙතුන් වතාවක් ගැස්සුනු මයින්ඩ්ජෙට් යානය ඉහලට නැඟුනේය...එහි වූ නොඟිනිය හැකි තරම් වූ සීරීම් ලකුණු...අසරණ ටිටී ගේ සහෝදරිය ගැන අවට ලෝකයා දැනුවත් කළේය..

..ඔයා ආවද ? මම මේ බලාගෙන හිටියෙ...රිදී පැහැති නවීන මයින්ඩ්ජෙට් යානයෙන් බිමට බට සිය පෙම්වතා වෙත වූ ආදරණීය බැල්මකින් යුතුව නීෂා ඇසුවාය...කොහොමද කුමාරියෙ ඉතින්...සිය ප්‍රියාවියගේ දෑස දෙස ආදරයෙන් බැලූ ඔහු පැවසුවේය...එකිනෙකාගේ දෑසින් ආදර වදන් තෙපලමින් ඔහු හා ඇය මාළිඟාව වෙත පිය නැගුවෝය...

මාළිඟාව තුල සිටි නෙමින්දේර් රජු සිය බෑනාව සෙනෙහසින් යුතුව පිළිගත්තේය...

අනේ මම පරක්කු නැහැ නේද..? මම හිතුවෙ ඉවරත් ඇති කියලා...අසළ තිබූ මල් බදුනක් පෙරලමින් පැමිණි ටිටීගේ සොයුරිය ඇසුවාය.....මේ එන්නෙ අනිත් එක්කෙනත්..කොහොමද දුවේ ඉතින්...රජු සිනා සෙමින් විත් ඇසුවේය..හ්ම් හ්ම්..හොඳා හොඳා...මම හොඳින්..මාමණ්ඩිට කොහොමද..? මම පරක්කු නැහැ නේද..? මම හිතුව ඔක්කොම ටික ඉවර වෙලා ඇති කියලා...

පිස්සු කෙල්ල...කෝ අද ඔයාගෙ මල්ලි ආවෙ නැද්ද..?
අනේ මම දන්නෑ ඒ මෝඩය කොහෙ ගිහිල්ලද කියල..හොයල හොයල බැරිම තැන මම ආව...

ඇති යන්තම් දැන්වත් ආව..මම හිතුව අමතක වෙලා ඇති කියල...නීෂා සිනා සෙමින් සිය මිතුරිය පිළි ගත්තාය..

...කොහොමද..ටිටීගෙ අක්කේ...මොකද මේ හති දා ගෙන...ගෙදර ඉඳන් ම දුවගෙනද ආවේ..?
අනේ යනව මෝඩය යන්න...මම මොකටද දුවන්නෙ මට තියෙනවා නියම වාහනයක්...ඔහේගෙ කබල වගේ නෙවෙයි...
ඔව් ඔව් මම දන්නව අර හැඩේ ඇද වෙච්ච එකනේද...පුදුමයි ඒක තාම වැඩ කරනවද..?
ඊඊඊ....යනව යන්න...
නීෂා කෝ අනේ ඔයා හදපු කෑම..මට බඩගිනියි...


ඉතිරි ටික තාම හිතනවා....


Tuesday, August 29, 2006

Tuesday, August 22, 2006

ඉතිහාසයෙන් අළුත් දෙයක් ඉගෙන ගත්තා..

ගෞරම්භා ගෙරෙයිමාන්.......

අහල තියෙනවද මේ වචන මීට කලින්.....

මෙකෙ තේරුම- ගෙරිමස් කන වාල්ලුනි..!! පලයව්

1818 වෙල්ලස්ස කැරැල්ලෙදි අපේ සිංහල සෙබලු සුද්දන්ව පන්නල තියෙන්නෙ ගෞරම්භා ගෙරෙයිමාන කියලලු..

මම මේක දැන ගත්තෙ ගිය ඉරිදා සිළුමිණ පත්තරෙන්...

ඒ වචන අමුතු නිසා ලියන්න හිතුනා..


Friday, August 18, 2006

කථාවක්................

ඔන්න එකමත් එක රටක හිටියලු විස්රාම(Pension) යන්න ඔන්න මෙන්න කියල හිටපු මහත්තයෙක්, දවසක් ෙ ම් මහත්තය ගියාලු........................

කොහෙද මහත්තය ගියෙ, මොකද උනේ කියල කථාවක් ගොතමුද කට්ටිය එකතු වෙලා.....

අපේ රාජ්ජේ.......

කවුරුත් එන්නැති..
කවුරුත් දන්නැති..
ජාලය තුල තනිවුණු අපේ බිත්තියේ..
පාළු මකනු මැන..
සිතට නැගෙන ඔබෙ සිතුවිල්ලෙන්...

කළු ලෑල්ලයි චෝක් කැටෙයි තියෙනවා..
ට්චර් පන්තියෙ නැහැ...
හික් හික් හික්......අපේ රාජ්ජේ...

Thursday, August 17, 2006

දොරට වැඩුම.....

උදෑසනම කිම ඉර අද....
ජාලය තුල මගුලක් වෙද....
පුවත් පතක් අරඹා ඇත..
එනු මිතුරනි ලියනු මැනව....