Thursday, January 12, 2023

AI ආතල්


කාලෙන් කාලෙට අපිට ආතල් ගන්න විවිද දේවල් හම්බවෙනවනේ ..  මේ දවස් වල AI. 
ඔය AI කියන්නේ අවුරුදු 60-70ක් තිස්සේ දියුණු වෙච්ච තාක්සනයක් ..  මේ වෙද්දී පොදු ජනතාව වන අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මට්ටමේ AI ටූල්ස් එලි බහිමින් තියෙනවා .

මිට අවුරුදු 20කට විතර කලින් ඔහොම AI ටූල් එකකට කියල මම දැනන් හිටියේ Eliza කියල පොඩි සොෆ්ට්වෙයා එකක් .. දැන් මේ අද මම කියන්නේ ඒ Elizage වර්තමාන ස්වරුපයක් ගැන.. 

ChatGPT  ගැන මේ දවස් වල ලොකු කතා බහක් තියෙනවා.  සමහරු කොරහේ කිඹුල්ලු දකිනවා . කොහොම නමුත් AI අපේ ජිවිත පාලනය කරන්න දැන් ටික කාලයක් තිස්සේ පටන් අරන් තියෙන්නේ.

ChatGPT  කියන්නේ හැංගිලා අපිව පාලනය කරපු ඒ AI  හෙමිහිට කලඑළි බැහැපු අවස්තාවක්.      

සමහරු කියන්නේ ගොඩක් රස්සාවල් එහෙම තව අවුරුදු 5-10ක්  වගේ යනකොට නැති වෙන්න ඉඩකඩ තියෙනවා කියල ..  හරියටම එහෙම කියන්න බැරි උනත් මිනිස්සුන්ට තමාගේ මොලේ තියෙන හැකියාවල් ටිකක් වැඩිපුර මහන්සි වෙලා හොයා ගන්න වෙන්න නම් ඉඩ තියෙනවා ..මොකද ඕනේ කෙනෙකුට කරන්න පුළුවන් මට්ටමේ වැඩ තවදුරටත් මිනිස්සුන්ට කරන්න අවශ්‍ය වෙන එකක් නැහැ ..

කොහොම උනත් ලෝකේ සෑහෙන දියුණුවක් නම් වෙයි තව දසක 2-3 ක් යනකොට. 

මේවා ගැන සෑහෙන දේවල් ලියන්න පුලුවන් උනත් අපි දැනට මේ අපේ  හිතාදර ඉලෝන් මස්කයියා ගේ පුර්ණ අනුග්‍රහය යටතේ , සහ OpenAi ආයතනයේ සබාපති තුමා ඇතුළු කාර්යමණ්ඩලයේ පරිශ්‍රමයෙන් එලි දක්වල තියෙන ChatGPT බෝට්ටාගෙන් මට කරන්න වෙන වැඩක් නොතිබූ වෙලාවක අසනු ලැබූ ප්‍රශ්න කිහිපයක් බලමු.

(මට ඕනේ උනේ මම ලියන කතාව මේකා ලව්වා සිංහලෙන් ලියව ගන්න පුලුවන්ද කියල බලන්න ...ඒකට නම් තව කාලයක් යයි වගේ ..) 

Can you tell me something about you?

I am a machine learning model, so I don't have personal experiences or feelings to write about. However, I can provide you with information about how I work and what I can do.

I am a large language model created by OpenAI, which uses deep learning algorithms to generate human-like text. I have been trained on a vast amount of text data, which allows me to understand and respond to a wide range of questions and topics. I can provide information on various subjects, write in different styles and tenses, and even generate creative writing prompts and complete stories.

One of my main uses is to assist users with their questions, providing them with accurate and useful information. I can also be used in various NLP tasks like text summarization, chatbot, question-answering, and text generation.

Additionally, because I am a machine learning model and my knowledge is based on the text data I was trained on, my knowledge cut-off at the moment and my abilities are limited to the information I was trained on. The current date of training and browsing capability is also limited.

Please let me know if you have any other questions or if there's anything else I can help you with.

Can I teach you something?

As a machine learning model, I can be fine-tuned or retrained on new data in order to learn new information or improve my abilities on certain tasks. This process is called Transfer Learning.

However, I am unable to learn anything new in this session as the model is running on a server and it's not possible to adjust its weights without going through a process of retraining it on new data which is usually done on large computational resources.

Additionally, while it is possible to fine-tune a pre-trained language model on a specific task or with specific data, it requires a significant amount of computational resources and expertise in machine learning.

Please let me know if there is anything else I can help you with.

Do you know Sinhala?

Sinhala is a language spoken by the Sinhalese people in Sri Lanka and also spoken by the Sinhalese diaspora around the world. I am trained on a diverse set of data which includes texts in many different languages, including Sinhala. So in general, I should be able to understand and generate text in Sinhala, However, the quality of my responses may not be as good as for languages for which I was specifically trained for and the model's proficiency would depend on the data it was trained on.

Please let me know if you have any specific questions or tasks you would like me to help with in Sinhala and I will do my best to assist you.

Write a poem in Sinhala

Unfortunately, as a language model my proficiency in Sinhala might not be high enough to generate a poem that would make sense and rhyme. But I can try to provide a poem using my knowledge in Sinhala, please keep in mind that it might not be perfect:

පළමු මිනිසුන්ට සිදු කිරීමකි
මා මගේ පසුබිමට මගේ ආදරයකි
මා මගේ සිදුවීමට ආසන්නේ
මම මා මගේ මිනිසුනෙන් මිනිසුනේ

It is roughly translating to:

I try to do my best
With my own hands I shape my destiny
I strive to achieve my goals
I am the master of my fate

Please keep in mind that as a machine-generated text, the poem may not make sense, as my proficiency in Sinhala might be limited.

Can you write a story in Sinhala?

Sure, I can try to write a story in Sinhala for you. Please keep in mind that my proficiency in Sinhala might be limited so the story may not be perfect.

මිනිසුනෙන් මිනිසුනේ නිකුත් වීමට ආසන්නේ පනියම්ම. මා පවතින කවුළුවක් විසින් මිනිසුනෙන් සිදුවීමට ආසන්නේ නම් ඒ මා කිසිදු නිකුත් නොවීමටම හිතවා. මා සමහර දිනයේ පිරිසිදු කළ පුදුම් වලට ඉදිරිපත් වේලාවක් විසින් මිනිසුනෙන් මිනිසුනේ. මා නිසා මිනිසුනේ වන්නේ මම මා මගේ පසුබිමට මගේ ආදරයකි.

සිංහලෙන් තව කවියක් ලියන්න කිව්වම මේකා ලිව්වේ මෙහෙම 


Sure, here is another poem in Sinhala that I can generate for you, but please remember, my proficiency in Sinhala might be limited so the poem might not be perfect:

නිකුත් නොවීමක් නම් පිපුරුදු නිකුතු කරන්න 
ආදරයක් නම් ඔබට පවතිනවා මිනිසුනෙන් ආදර කරන්න

This is roughly translating to:

If you can't succeed try again 
Shape your destiny with your own hands

Once again, my proficiency in Sinhala might not be high enough to generate a poem that would make sense and rhyme. It might not be perfect, but I did my best to generate something in Sinhala.

සිරි ලංකාවේ සිංහලෙන් වැඩ කරන යට නම් ඔන්න දැනට බය වෙන්න ඕනේ නෑ ... හෙහ් හෙහ් ..


Sunday, January 01, 2023

කාල යක්ෂ — පුජාජඩ් ඇලෙන්ඩිව විශාල ප්‍රතිමාව ඉදිරියට කැඳවාගෙන ආවේය.

මේ ඉන්නේ ස්කෘලොක් කියල නේද ඔබ හිතුවේ…? ඇලෙන්ඩිට කිසිවක් පැවසීමට ඉඩ නොතබා ඔහු ඇසීය.

“ඔව් .. දැවැන්ත ප්‍රතිමාවේ හිස දෙස බලමින් ඇය කීවාය..

“ඇයි එහෙම හිතුවේ ?”

ඉතිරි ටික මෙතනින්

අවුරුද්දකට පස්සේ ඔන්න ලිව්වා... කොහොම හරි 2022 එකක් ලියා ගන්න හිතුවත් බැරි උනා ..දැන් මේ පටන් ගන්න ඕනේ හින්ද ටිකක් ලියල දැම්ම.. ආයේ මතක් කරලා ගන්න .. කොටින්ම මටත් කතාව අමතක වෙලා තිබුනේ .. අලුත් අවුරුද්දට වැඩ ඇල්ලුවේ මේක ලියලා හෙහ් හෙහ් ..

කියවල , බැනල එහෙම ආයේ පොඩි තල්ලුවක් දෙන්න ... 2024 වෙන්න කලින් ෂුවර් එකට තව කොටසක් නම් ලියනවාආආආආඅ මයි !